Будівельно-технічна експертиза та обстеження будівель

1-27-2021


Обстеження технічного стану будівлі є спеціалізацією компанії Будівельний інжиніринг & консалтинг та діагностика технічного стану будівель. За тривалий період роботи компанія провела безліч інженерних обстежень будівель (житлових будинків, квартир та об’єктів, що мають важливе значення для міста). Якщо у вас виникла така потреба, звертайтеся за посиланням технічне обстеження будівель та замовляйте послугу.

До складу обстеження технічного стану будівель входить як візуально-інструментальний аналіз, так і розробка проектно-технічних рішень з відновлення та реконструкції об’єктів.

Технічне інструментальне обстеження будівель і споруд здійснюється різними приладами неруйнівного контролю, а при потребі може проводитися відбір проб матеріалів для аналізу в будівельній лабораторії, яка знаходиться на балансі компанії.

Ситуації, коли здійснюється інженерне візуальне обстеження будівель
Інженерне обстеження будівель

при будівництві об’єкта без відповідного дозволу на проведення будівельних або ремонтно-відновлювальних робіт;
при самовільній споруді будь-якого об’єкта при відсутності проектних документів;
при самовільній реконструкції або перепланування квартир або окремих приміщень;
якщо недавно відбулося затоплення, загоряння, землетрус і потрібна оцінка несучої здатності будівлі;
при виділенні частки від загальнодольової власності;
при заподіянні шкоди будівлі від третіх осіб;
при тривалій перерві між етапами будівництва об’єкта.
В результаті поставлених завдань, на думку експерта, технічне візуальне обстеження будівель і споруд підрозділяється на наступні види: попереднє, візуально-інструментальне (без визначення несучої здатності об’єкта) і повне.

Обстеження технічного стану будівлі забезпечує отримання результатів по придатності об’єкта до використання і відповідності його проектним, пожежним, будівельним і санітарним нормативним документам.

Технічне обстеження будівель і споруд, крім цього, фахівцями виконується інженерне інструментальне обстеження будівель для обчислення рівня фізичного зносу. При складанні та погодженні договору на виконання обстеження технічного стану будівлі слід скласти алгоритм тех. завдання на проведення інженерного обстеження будівель або комплексну програму, затверджену підписами виконавця і замовника. У списку зобов’язань, доданому до подібної документації, повинні відображатися етапи проведення робіт і кінцеві цілі їх виконання.

У всіх ситуаціях візуальне обстеження технічного стану будівлі проводиться для оцінки технічного і фізичного стану споруд, будівель. Спочатку фахівець здійснює інженерне обстеження будівель, на підставі якого складається і видається висновок, що відображає стан огороджувальних і несучих конструкцій, можливості для подальшого користування об’єктами.

Доповненням до висновку з технічного та візуального обстеження будівель і споруд прикладаються рекомендації або технічні рішення.

До експерта, який виконує технічне обстеження будівель і споруд, пред’являються підвищені вимоги: наявність вищої технічної освіти, стаж роботи в цій сфері не менше 5 років, вміння по видимих дефектів аналізувати роботу несучих конструкцій, знати обладнання та здійснювати дослідження. Тому для таких професіоналів не важко буде провести інженерне обстеження будь-яких будівель.

У компанії працюють такі фахівці, які підходять до вирішення завдань будь-якої складності на кваліфікованому рівні.

Результати проведених досліджень технічної експертизи будівель
Обстеження будівель

Інженерне інструментальне обстеження будівель завершується результатами виконаного аналізу, згідно з якими фахівець складає документ у формі звіту про комплексний технічний стан або акту досліджень споруд і будівель. У звіті відображаються підсумки дослідження технічного стану будівель, а також інші матеріали, що характеризують особливості подібних конструкцій.

Звіти про інженерне обстеження будівель містять наступну документацію:

детальний опис елементів конструкції, планування об’єкта, схеми вузлів і розрізи;
підсумки досліджень технічних параметрів конструкцій з виявленими відхиленнями і похибками;
визначення недоліків за допомогою фотознімків, які робилися при технічному обстеженні будівель і споруд, монтажі маяків та інструментальній перевірці неруйнівними контрольними методами;
документи з дослідженнями, виконаними в лабораторії;
Розрахунки з аналізу в теплотехнічних і статистичних сферах;
робочі креслення об’єкта;
Підведення підсумків по експертизі, конструктивні рішення.
Наша компанія виконує незалежне обстеження технічного стану будівель в стислі терміни і за оптимальною вартістю.
Комплексне інструментальне обстеження технічного стану будівель
Технічне обстеження

Технічне та візуальне обстеження будівель і споруд являє собою комплексний процес, який використовується у визначенні та оцінці реального стану контрольних показників, що відображають придатність до роботи і експлуатаційний стан елементів конструкції.

Інженерне обстеження будівель потрібно для чіткого визначення ймовірної можливості подальшого користування об’єктів або потреби в ремонтно-відновлювальних роботах.