Для чого потрібен тепловізер

2-12-2021

Тепловізійне обстеження є ефективним засобом оцінки теплотехнічних властивостей огороджувальних конструкцій будівлі. Воно проводиться при наявності усталеного перепаду температур зовнішнього повітря і повітря в приміщеннях. В ході тепловізійного обстеження реєструються температурні поля на обстежуваних поверхнях огороджувальних конструкцій (ОК) будівель. Проведення тепловізійної зйомки зовнішньої і внутрішньої поверхонь ОК, дозволяє отримати термограми двомірні зображення обстежених поверхонь, де яскравість або колір відповідає значенню температури, що визначається температурною шкалою термограми. Таке дослідження проводиться за допомогою спеціального приладу придбати , який можна на сайті за посиланням https://www.testo.kiev.ua/ Аналіз термограм внутрішніх і зовнішніх поверхонь ОК спільно з результатами вимірювань метеоумов і температури повітря в приміщеннях при наявності проектної документації на обстежувані ОК дозволяє виявити дефекти і стан теплоізоляції ОК.

МЕТА І МЕТОД ОБСТЕЖЕННЯ

5 метою зовнішньої тепловізійної зйомки фасадів будівлі і внутрішньої зйомки огороджувальних конструкцій є наочною виявлення наявності або відсутності прихованих конструктивних, технологічних, будівельних або експлуатаційних дефектів теплозахисту будівлі. Тепловізійне обстеження огороджувальних конструкцій проводиться за методикою ГОСТ Р ” будівлі та споруди. Метод тепловізійного контролю якості теплоізоляції огороджувальних конструкцій “відповідно до СП” тепловий захист будівель. Актуалізована редакція СНиП”. Метод тепловізійного контролю якості теплоізоляції огороджувальних конструкцій заснований на дистанційному вимірі тепловізором полів температур поверхонь огороджувальних конструкцій, між внутрішніми і зовнішніми поверхнями яких існує перепад температур, і візуалізації температурних аномалій для визначення дефектів у вигляді областей підвищених тепловтрат, пов’язаних з порушенням теплоізоляції, а також ділянок внутрішніх поверхонь огороджуючих конструкцій, температура яких у процесі експлуатації може опускатися нижче точки роси. Температурні поля поверхонь огороджувальних конструкцій отримують на екрані тепловізора, а також на екранах допоміжних пристроїв у вигляді псевдоцветного або монохромного зображення ізотермічних поверхонь. Градації кольору або яскравості на зображенні відповідають різним температурам. Крім того, температурні поля і інша супутня вимірам інформація записуються у вигляді термограм у вбудованій пам’яті тепловізора і/або на зовнішніх знімних носіях інформації. Термограми, записані у вбудованій пам’яті тепловізора і / або на зовнішніх знімних носіях, можуть бути візуалізовані і піддані комп’ютерній обробці для складання звітів і обробки (уточнення) результатів вимірювань. Оглядове термографування термографування зовнішніх та/або внутрішніх поверхонь огороджувальних конструкцій зі збереженням термограм у пам’яті тепловізора та / або на зовнішніх знімних носіях пам’яті та з обов’язковим складанням звіту про термографічне обстеження. Оглядове великомасштабне термографування зовнішніх і / або внутрішніх поверхонь огороджувальних конструкцій може бути попереднім етапом при проведенні детального термографування з метою локалізації зон проведення обстежень. Детальне термографування термографування виділених ділянок зовнішніх та/або внутрішніх поверхонь огороджувальних конструкцій проводиться зі збереженням термограм у пам’яті тепловізора та / або на зовнішніх знімних носіях пам’яті та з обов’язковим складанням звіту про термографічне обстеження.

ОБ’ЄКТ ОБСТЕЖЕННЯ

Об’єктом є огороджувальні конструкції (стіни, дверні прорізи, стики, віконні укоси, фасад будівлі та ін.) Розташування об’єкта обстеження по відношенню до сторін світу тепловізійна і фотографічна зйомка проводилася, при працюючій штатній системі опалення.

Характеристики зображень інфрачервоне оптичне поле зору/хв. фокусна відстань просторове дозвіл Частота кадрів фокусування Тип детектора спектральний діапазон візуальне оптичне поле зору/хв. фокусна відстань розмір зображення 32ºx23º / 0.1 м( стандартний об’єктив), 9ºx7º / 0.5 м (телеоб’єктив) 3,5 мрад (стандартний об’єктив), 1,3 мрад (телеоб’єктив) 9 Hz Ручна FPA 160 х 120 пікселів від 8 до 14 нм 8 33ºx25º / 0.4 м 640×480 пікселів Частота кадрів – Представлення зображення Дисплей 3,5 ” LCD, 320 х 240 px можливість відображення потокове відео колірна палітра вимірювання температурний діапазон похибка Мінімальний діаметр точки ІК, розподіл поверхневої вологості, реальне видиме зображення, накладення видимого і ІК зображення 9 Hz 8 варіантів від-20ºС до +280ºс ±2ºС, ±2% від виміряного значення 10мм при видаленні 1м (стандартний об’єктив)

Вимірювання час включення вимірювання вологості і температури повітря функції вимірювання 40 сек – одноточечное (стандартне)/гаряча-холодна точка/відображення поверхневої вологості ручна 9 матеріалів в пам’яті, один задається користувачем в діапазоні від 0,01 до 1,0 Температурна компенсація Налаштування коефіцієнта випромінювання Умови навколишнього середовища Діапазон робочих температур від -15 С до +40ºС Температура зберігання від -30ºС до +60ºС Вологість повітря від 20% до 80% Клас захисту корпусу IP54 Обробка результатів обстеження проводилася з використанням програмного пакету IRSoft, який дозволяє за отриманими термограммам визначати значення температури як в окремих реперних точках, так і середню температуру по площі, виділеної на термограмі.